Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

01.02.2005 13:53

STOP sociálnímu vyloučení - projekt podpořený Evropskou komisí

Projekt „Stop sociálnímu vyloučení“, který podpořila Evropská komise částkou 60 tisíc euro, připravilo MEPCO společně s Informačním centrem neziskových organizací (hlavní partner), organizací SKOK (sdružující poskytovatele sociálních služeb z řad NNO), a Nadací rozvoje občanské společnosti. Částku 16 tisíc euro pro informační aktivity o Evropské strategii sociálního začleňování poskytne Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Projekt „Stop sociálnímu vyloučení“, který podpořila Evropská komise částkou 60 tisíc euro, připravilo MEPCO společně s Informačním centrem neziskových organizací (hlavní partner), organizací SKOK (sdružující poskytovatele sociálních služeb z řad NNO), a Nadací rozvoje občanské společnosti. Částku 16 tisíc euro pro informační aktivity o Evropské strategii sociálního začleňování poskytne Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Cíle projektu

Projekt si klade dva hlavní cíle:
Tím prvním je seznámit českou veřejnost a zainteresované subjekty (především neziskové organizace a veřejnou správu na místní a regionální úrovni) se základním obsahem Evropské strategie sociálního začleňování a s jejími hlavními cíli a nástroji (NAPSI – Národní akční plán sociálního začleňování). Měl by také vzniknout jakýsi glosář, který srozumitelnou formou vysvětlí technické termíny, které se v evropských politikách běžně vyskytují a jsou jakousi specifickou „evropskou“ mluvou. Dále budou představeny zajímavé a originální projekty, které novými formami a přístupy řeší problémy lidí, kteří se ne vždy vlastní vinou ocitli na okraji společnosti. Jejich prezentace by měla posloužit jako inspirace a návod i dalším organizacím či obcím. Aktuální informace týkající se projektu budou pravidelně zveřejňovány prostřednictvím médií, která mají jednotliví partneři k dispozici (Grantis, Evropská brána, bulletin SKOKu, Svazu měst a obcí). Hlavním zdrojem aktuálních informací, zajímavostí, ohlášek konferencí a dalších souvisejících akcí přitom bude české Ministerstvo práce a sociálních věcí a také nezisková organizace Evropská síť na odstranění chudoby (EAPN – European Anti-Poverty Network), která sídlí v Bruselu a věnuje se sledování otázkám odstraňování chudoby a sociálnímu začleňování na evropské úrovni.

V rámci projektu proběhne dále řada školení a konferencí – první z nich bude již v únoru celostátní konference na téma „Sociální služby jako nástroj sociálního začleňování“, pořádaná organizací SKOK. MEPCO připravuje v rámci projektu CD-ROM se základními informacemi o otázkách sociální integrace pro zástupce místních samospráv. 

Druhým, ambicióznějším cílem projektu je zapojit ty osoby a skupiny našich spoluobčanů, kterých se otázka chudoby a sociálního vyloučení bezprostředně dotýká, do rozhodovacích procesů, během kterých je vytvářena příslušná sociální politika vůči nim. Smyslem je aktivizace občanů a osob bezprostředně dotknutých chudobou a sociálním vyloučením. Dá s předpokládat, že bez jejich aktivní účasti se jen těžko bude hledat řešení jejich situace. Proto by měli mít možnost podílet se na vzniku takové sociální politiky, která má těmto cílovým skupinám nejvíce pomoci.

Jakýmsi vedlejším produktem projektu by rovněž mělo být navázání užšího partnerství mezi neziskovými organizacemi, státní správou a veřejnou správou na místní a regionální úrovni, k čemuž dobrým předpokladem je již existující partnerství v tomto projektu.

Dana Škeříková
MEPCO

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje