Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

23.06.2005 10:00

Odborníci chtějí jednodušší podmínky pro dotace na Romy

Výběrová řízení na granty týkající se zapojení romské komunity do majoritní společnosti by měla být jednodušší, měla by být vypisována dříve a obce bez prostředků by je již neměla spolufinancovat. Shodli se na tom členové Výboru pro spolupráci se samosprávami Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Dne 17. června 2005 se za účasti zástupce Legislativního oddělení Svazu měst a obcí ČR sešel Výbor pro spolupráci se samosprávami zřízeného Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Rozhodl mimo jiné o poskytnutí dotace obcím v rámci 2. kola dotačního programu Podpora terénní sociální práce na základě doporučení výběrové komise programu. Obvykle je vypisováno jen jedno kolo, ale z důvodů malého zájmu obcí bylo třeba otevřít druhé kolo. Účelem dotačního programu je zřídit v obcích s romskou komunitou alespoň jednoho terénního sociálního pracovníka, jenž by byl prostředníkem mezi obcí a romskými občany. Tím by byly odstraněny jisté komunikační nedostatky a zároveň se jedná o jeden z možných přístupů, jak Romům ulehčit zařazení do společnosti.

V minulých letech bylo ze státního rozpočtu poskytnuto na tento dotační program okolo deseti miliónů, které byly vždy rozděleny mezi žadatelské obce (obvykle jich je okolo 40) a ještě se na některé nedostalo. Letos bylo vyhověno požadavku o navýšení prostředků na celkovou výši okolo 13 miliónů, ale bohužel v prvním kole bylo rozděleno mezi čtyři desítky obcí jen 7,5 miliónů Kč. To bylo hlavním důvodem pro vypsání druhého kola, do kterého se přihlásilo 21 obcí a výběrová komise doporučila k poskytnutí dotace 19 obcí. Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace je na Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity, která rozhodne na svém příštím zasedání. Ve druhém kole by měly být poskytnuty dotace ve výši 3,2 miliónů. Pokud tedy sečteme výši dotací poskytnutých v prvním a druhém kole Programu, dostaneme sumu 10,7 miliónů, logicky z toho vyplývá smutná skutečnost, že asi dva milióny z celkové sumy 13 miliónů finančních prostředků vyžádané ze státního rozpočtu na tento Program budou muset být vráceny. Je paradoxní, že letos byla  částka pro předchozí velký zájem obcí v minulých letech na žádost Výboru pro spolupráci se samosprávami navýšena a přesto nebude vyčerpána - kvůli malému zájmu obcí. Členové výboru nevědí, co je příčinou tohoto stavu.

Výbor doporučil Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity, aby vyhlásila dotační program na příští rok dříve, a to nejlépe již v září tohoto roku a ode dne vyhlášení stanovila lhůtu 60 dnů pro přijímání přihlášek. Rada tento návrh posoudí na svém příštím zasedání.

Byla navržena i další změna, a to aby odpadla nutnost přijetí usnesení zastupitelstva obce o podání přihlášky a o finanční spoluúčasti obce. Ta je nyní povinná ve výši 25 % z celkové výše nákladů na zřízení jednoho místa terénního sociálního pracovníka, i když je možná výjimka, pokud obec prokáže, že si nemůže dovolit spoluúčast financovat - např. malé obce. V budoucnu by to mělo být podle dispozic obce rozhodnuto o přihlášce do programu buďto usnesením rady obce nebo zastupitelstva obce, případně by se jednalo položku zakomponovanou do usnesení zastupitelstva o rozpočtu obce. Rozhodující slovo bude mít opět Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Ředitel její kanceláře Czeslaw Walek ve schválení návrhů nevidí velkou obtíž, protože Rada se již podobnými návrhy také zabývala.

Třetím bodem bylo projednávání koncepce romské integrace a její implementace na místní úrovni. Na počátku května tohoto roku vláda ČR schválila již čtvrtou revidovanou Koncepci romské integrace. Tento dokument je základním kamenem pro začleňování romských spoluobčanů do současné české společnosti. Podle vyjádření Výboru je její naplňování podmíněno přijímáním jednotlivých integračních koncepcí na místní úrovni, tedy v obcích a dále v krajích. Bez této provázanosti nemá celostátní Koncepce oporu a opodstatnění pro její naplňování.

Dále byli členové výboru upozorněni na vyhlášení Desetiletí romské integrace ve střední Evropě. Hlavním účelem akce je snaha o zviditelnění romské komunity na mezinárodním poli a o vyjádření podpory pro její začleňování společnosti nenásilnou formou. Jedná se o vyjádření společného úsilí několika státu střední a východní Evropy o odstranění diskriminace a překonání nepřípustné propasti mezi Romy a zbytkem společnosti.

Jaroslav Lenert

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje