Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 28 / 8. října 2019

SMO ČR
Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
 
30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY
 
Veřejná správa se opět vzdaluje lidem

František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov, seznámil předsedu vlády ČR Andreje Babiše za účasti generální ředitelky finanční správy Taťány Richterové s výtkami, které máme proti optimalizaci některých finančních úřadů. Jednal i s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem. Více zde.
Foto: Úřad vlády ČR
 

GDPR
Ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů můžete Úřadu i elektronickou formou
Úřad pro ochranu osobních údajů doplnil stručný návod pro ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů v souladu s GDPR. Správce osobních údajů ohlašuje vzniklý bezpečnostní incident (porušení zabezpečení) dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Více se dočtete zde.
 
Poznatky Úřadu z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů
Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil své poznatky z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů, kterých od účinnosti obecného nařízení GDPR obdržel celkem 600. Nejvíce ohlášených porušení zabezpečení se týkalo úspěšných phishingových útoků, kdy se po napadení informačního systému útočníkovi zpřístupní sami zaměstnanci správce či zpracovatele na základě zavádějícího či podvrženého e-mailu. Více zde.


Certifikace - vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů
Obecné nařízení GDPR upravuje oblast vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů a právě s výkladem těchto ustanovení se objevují nejasnosti a otázky týkající se poněkud odlišné terminologie použité v rámci českého překladu, která není v souladu se stávající terminologií používanou v oblasti akreditace. Více zde.
 
PRÁVNÍ PORADNA
 
Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)
 
 
 
 
Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.
 
PROJEKTY SVAZU
 
Projekt „ESO“ vzdělává i v Jihočeském kraji
Projekt „Efektivní správa obcí“ stále aktualizuje a rozšiřuje nabídku bezplatného akreditovaného vzdělávání pro úředníky na 2. pololetí roku 2019. Kurzy jsou připravovány také pro úředníky měst a obcí v Jihočeském kraji, konkrétně s realizací v Českých Budějovicích. Zkušení lektoři povedou výuku s důrazem na praktické aspekty probíraných témat. A na jaké kurzy se v Českých Budějovicích můžete těšit? Na webové stránce přinášíme chronologický přehled již naplánovaných jihočeských kurzů, který obsahuje bližší informace o obsahu a jejich lektorech včetně možnosti registrace.
Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách www.projekteso.cz.

POZVÁNKY
 
Zaostřeno na on-line 2019
Národní konference s názvem Zaostřeno na on-line 2019 pořádaná sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, se uskuteční dne 5. listopadu 2019 v Lichtenštejnském paláci na Kampě (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). Letošní konference se zaměří na hazardní hraní v on-line prostoru, nové technologie, rozsah problému v on-line prostředí, epidemiologii a klinickou praxi se zaměřením na cílovou skupinu dětí a mládeže.  Více zde.
 
Seminář Podpora obcí v boji se suchem a nedostatkem vody
Státní fond životního prostředí ČR pořádá ve dnech 8.–16. října v Třebíči, Prostějově, Strakonicích a Roudnici nad Labem cyklus čtyř seminářů na téma: Podpora obcí v boji se suchem a nedostatkem vody. Zaměří se zejména na chystanou finanční podporu výstavby a modernizaci vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Vstup je zdarma na základě registrace. Více zde.
 
SOUTĚŽE
 
Soutěž Žít krajinou odstartovala již svůj 13. ročník
Přihlašování projektů realizací společných zařízení je možné na stránkách www.soutezzitkrajinou.cz do 30. 11. 2019. Více zde.
 
Velká cena cestovního ruchu 2019/2020
Odstartoval 13. ročník Velké ceny cestovního ruchu, která každoročně oceňuje nejlepší projekty, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu a návazných služeb v České republice. Proto neváhejte, přihlaste svůj projekt a získejte prestižní ocenění. Účast v soutěži je zcela zdarma. Více zde.
 
OBCHODNÍ NABÍDKY
 
 
  
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje