Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

24.06.2019 11:02

Dejme Bublavě po 20 letech novou šanci

Obec Bublava doplatila v 90. letech na stavbu akvaparku, který měl přitáhnout další turisty a zvýšit atraktivnost obce. Bohužel, v důsledku porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací na jeho stavbu v letech 1999 – 2002 vznikl obci dluh, který se po dlouhá léta snaží poctivě splácet, což je pro malou obec s cca 5,5 mil. rozpočtem složité. K prosinci 2018 činil tento dluh cca 12,9 mil Kč. V současnosti obec splácí bezúročnou finanční výpomoc ve výši zbylého dluhu, tedy částku 13 milionů korun, kterou obci poskytlo Ministerstvo financí ČR. Protože se současné vedení snaží aktivně řešit jednak zadlužení a jednak by také rádo dobudovalo chybějící infrastrukturu, jako je kanalizace, vodovod či zlepšilo stav místních komunikací, rozhodlo se vedení Karlovarského kraje vyhlásit veřejnou sbírku, do které mohou přispět i ostatní obce nebo veřejnost.

Svaz měst a obcí České republiky tuto iniciativu podporuje a informace o sbírce předává svým členům. „Podporujeme poctivou snahu o napravení situace a současné vedení obce je pro nás tou nejlepší zárukou, že Bublava má ve svém čele obětavé, pracovité a zodpovědné osobnosti, které pro svou obec žijí“, říká předseda Svazu František Lukl.

 

Starostka Monika Hrádková k situaci ve své obci zaslala následující dopis:

Popis situace:

Krušnohorská obec Bublava se do potíží dostala díky megalomanskému projektu stavby akvaparku, resp. v důsledku porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací na stavbu akvaparku v letech 1999-2002.

Dluh ve výši necelých 31 mil. Kč se obec snaží poctivě splácet. K dnešnímu dni dluh činí 12,9 mil. Kč. Větší část splacené částky ovšem tvoří odvody z prodeje pozemků, jejichž nabídka rapidně klesá. Pro nové investory za současného bídného stavu infrastruktury není Bublava tím správným lákadlem, odpadá tedy i možnost vytváření výraznějších příjmů do rozpočtu např. z pronájmů a na to navazující snižování výše dluhu. Příjem obce ze státního rozpočtu činní cca 5,5 mil. Kč, ani zde tedy nezbývá prostor pro výrazné splácení.

Dopad na život v obci, resp. na rozvoj obce je naprosto fatální. V roce 2019 je cca 80% obecních komunikací, pokud se tak ještě dají nazývat, v dezolátním stavu. Odkanalizováno je cca 50% obce, vodovod je cca v 10% obce, ve výčtu základních nedostatků bychom mohli dlouho pokračovat. Důvod tohoto stavu je jasný – rozpočet obce je velmi napjatý a finanční prostředky na investice nezbývají.

V době největšího ekonomického růstu okolní obce a města investují, naše obec naopak dále chátrá.

 

Jako nově zvolení představitelé obce, minulostí zcela nedotčení, vnímáme jako povinnost tuto situaci řešit a hledat všechny možnosti vedoucí ke zlepšení neúnosného stavu. Nejedná se pouze o povinnost, ale především o vůli, chuť a elán problémy obce konstruktivně řešit a pokud možno i s Vaší pomocí vyřešit.

Obci Bublava se podařilo na konci roku 2018 získat od Ministerstva financí ČR bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 12,9 mil. Kč, díky níž vyrovnala své závazky vůči Finančnímu úřadu a zbavila se tak exekučních příkazů na svých nemovitostech. Tuto půjčku bude obec splácet dalších 14 let.

 

Veřejnou sbírku vnímáme jako nouzové, ale pro obec aktuálně nutné řešení. Chápeme, že eventuálními příspěvky do veřejné sbírky budeme zatěžovat rozpočty našich přispěvovatelů, ale hledáme všechny možnosti jak naší obci pomoci a na osudu Bublavy nám opravdu záleží.

Případné získané finanční prostředky budou využity na splácení NFV a prostředky rozpočtu obce Bublava by mohly být tak využívány k rozvoji katastrofální infrastruktury krušnohorské obce.

Budeme moc rádi, pokud se rozhodnete Bublavě v tíživé situaci příspěvkem do veřejné sbírky pomoci.

 

Mottem sbírky by mohlo být „Dejme Bublavě po 20 letech novou šanci“. Právě v roce 1999 se začal díky nezodpovědnému jednání tehdejších představitelů obce rýsovat budoucí bublavský krach.

 

Minulost nezměníme, budoucnost i s Vaší pomocí můžeme. Číslo transparentního účtu veřejné sbírky na pomoc obci Bublava je 115-9669510257/0100. Výši příspěvku na snížení zbývajícího téměř 13 milionového dluhu necháváme na Vás.

 

Domníváme se, že naše obec byla v předešlých letech potrestána za své pochybení, resp. za pochybení tehdejších obecních zastupitelů dostatečně. Dle našeho názoru si občané Bublavy zaslouží lepší život ve své obci.

 

Monika Hrádková, Miroslav Račko

 

 

Obce i jednotlivci mohou zaslat finanční prostředky na zvláštní bankovní účet číslo: 115-9669510257/0100. Zasláním příspěvku přispěvatelé souhlasí se zveřejněním poskytnutých údajů na zvláštním účtu.

  

Návrh vzorového usnesení:

 "Zastupitelstvo obce ...... schvaluje poskytnutí příspěvku ve vyši ....  Kč z rozpočtu obce na rok 2019 za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava.“

 

 

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 11:30-12:45

Výbor městských částí a obvodů statutárních měst a hlavního města Prahy

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje