Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Fotogalerie

06.12.2017 14:35

Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+

V budoucím programovém období se dá čekat, že Česká republika dostane z Evropské unie méně peněz. Bude třeba víc zapojit národní zdroje. Pomoci s tím má analýza potřeb měst a obcí, kterou Svaz měst a obcí ČR zpracoval ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Ministerstvem pro místní rozvoj a společností MEPCO. Informace z rozsáhlého šetření z úst expertů zazněly na velkém semináři, který se dne 5. prosince 2017 konal v Praze.

Přečtěte si také komentáře u jednotlivých fotografií.

 

 

Seminář byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Cílem analýzy bylo identifikovat a vyhodnotit problémové oblasti, ale také potenciály rozvoje. Rozsáhlý dotazník obsahoval celkem 45 oblastí a šetření se zúčastnilo 732 respondentů - měst a obcí.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

O seminář, který jsme k analýze uspořádali, byl skutečně velký zájem.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Zúčastnilo se ho na osmdesát lidí z celé České republiky.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Samosprávy se podle analýzy mimo jiné shodují v tom, že na rozvoj municipalit je třeba pohlížet budoucí optikou. Proto by se měla výrazně zvýšit flexibilita veřejné správy včetně nastavení dotací. — v Kongresové centrum Praha.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Podle našeho místopředsedy a karlovarského primátora Petra Kulhánka má analýza sloužit jako základ pro vznik jasné pozice samospráv ke kohezní politice po roce 2020, z kterého by měly vycházet strategické dokumenty ČR nutné pro vyjednávání oblastí, na které bude ČR čerpat dotace.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Účastnící semináře se nejen dozvěděli výsledky rozsáhlého šetření, mohli si také vychutnat neotřelý pohled na Prahu.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Na semináři také zaznělo, že se evropské dotace v dalším programovém období sníží, proto bude ještě důležitější prioritizace oblastí, kam peníze z EU půjdou.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Podle profesora Luďka Sýkory z Karlovy Univerzity z analýzy mimo jiné vyplynulo, že téměř 89 % respondentů považuje za vhodný nástroj pro řešení rozvojových cílů a problémů meziobecní spolupráci.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

S výsledky šetření se v sále seznámil i náš ředitel Pavel Drahovzal. — v Kongresové centrum Praha.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Nejen z vystoupení náměstka ministryně pro místní rozvoj Davida Koppitze vyplynulo, že stát má víc než dřív snahu obcím naslouchat - Ministerstvo pro místní rozvoj totiž analýzu potřeb měst a obcí podpořilo z prostředků státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni. — v Kongresové centrum Praha.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Na semináři vystoupil i ředitel společnosti MEPCO Tomáš Sýkora.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Evergreenem podle analýzy je rostoucí administrativní zátěž. Netýká se pouze obcí, ale také podnikatelských subjektů, škol apod.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Ze šetření je také zřejmé, že mezi zásadní faktory rozvoje měst a obcí patří stárnutí, za úspěchy samosprávy považují revitalizaci, výstavbu, infrastrukturu, služby pro obyvatelstvo a MHD. Naopak mezi hlavní problematické oblasti municipality řadí dopravu a dopravní infrastrukturu, trh práce a sociálně vyloučené lokality.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Náš předseda pracovní skupiny pro kohezní politiku Petr Osvald informoval o přípravě pozice Svazu ve vztahu k Evropské unii.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Diskuse - nedílná část programu. Shoda, že to s Evropou vůbec není jednoduché. Ale příprava může pomoci, takže ji nepodceňujme. — v Kongresové centrum Praha.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

Aktuální stav připravy budoucího programového období a pozice ČR. Téma prezentace náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olgy Letáčkové.
Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+  

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje