Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

10.05.2019 13:33

Opět chybí finance na sociální služby

Územně samosprávné celky aktuálně řeší nedostatek financí na sociální služby. Opět. Z toho důvodu se také dne 2. dubna 2019 konalo první Fórum investorů v sociálních službách, jež pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS). Cílem akce bylo uspořádat setkání zaměřené na veřejné (města a obce) a soukromé (soukromé české i nadnárodní společnosti) investory v oblasti sociálních služeb. Svaz tuto akci oficiálně podpořil, a proto se jeho předseda František Lukl účastnil nejen tiskové konference, jež akci zahajovala, ale celého fóra, na kterém se svým příspěvkem také vystoupil.

Bude z čeho sociální služby hradit?
Otázka investic a financí v sociálních službách je pro města a obce totiž více než zásadní. Dle výpočtů Asociace krajů chybí tento rok v sociálních službách cca dvě miliardy Kč, a pokud stát nepřistoupí k dofinancování, nebude z čeho na podzim tohoto roku služby hradit. Tuto informaci několik dní před konáním Fóra také předali zástupci poskytovatelů sociálních služeb poslancům v Poslanecké sněmovně.

Kapacity sociálních služeb jsou poddimenzované
Fórum mělo vysokou účast jak ze strany novinářů, tak odborníků, zástupců měst a obcí a byznys sféry. Tiskovou konferenci zahájila Radka Maxová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Konference se dále účastnil prezident APSS a prezident EAN (Evropské sítě stárnutí) Jiří Horecký, předseda Svazu František Lukl, náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika a Ladislav Průša z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Všichni představitelé se za přítomnosti novinářů shodli, že kapacity sociálních služeb jsou poddimenzované, tempo jejich růstu a podpory (finanční a legislativní) je ze strany státu nedostatečné a nepřipravenost na očekávané změny a zvýšené potřeby sociálních služeb je ze strany státu veskrze nulová. František Lukl k tomu uvedl: „V sociálních službách je třeba se zaměřit na dlouhodobost, systémovost a především dostatek finančních prostředků. Obce ani kraje nemohou neustále dofinancovávat propady vzniklé nesystémovým zvyšováním platů a mezd, tedy nákladů, s nimiž poskytovatelé sociálních služeb ve svých rozpočtech nepočítali. Je třeba problém pojmenovat. Stát nemá detailní analýzy dopadů změn, ani nepracuje s demografickými prognózami, z toho důvodu je již v tuto chvíli jasné, že systém sociálních služeb není na důsledky stárnutí připraven.“ Do sociálních služeb dle tvrzení Ministerstva práce a sociálních věcí může jít více financí než v minulém roce, nicméně i tak se jedná o podporu nedostatečnou, pokud se zaměříme na nesystémové a nekoncepční zvyšování nákladů a větší poptávku po službách, je jednoduché pochopit, proč je financí v této sféře opět nedostatek.

Problematiku shrnuje studie vydaná APSS
U příležitosti Fóra investorů v sociálních službách vydala APSS velmi obsáhlou a podrobnou studii „Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019–2050“, jež se zabývá čísly nejen z Evropské komise a jejich srovnáním v rámci EU, ale také čísly domácími, která dokazují jen výše řečené – kapacity jsou nedostačující a růst je pomalejší než poptávka. Neuspokojených žádostí o umístění do pobytového zařízení pro seniory je více než 65 tisíc, což bohužel vede ke vzniku nelegálních poskytovatelů, kteří ve své podstatě jen reagují na potřebu, která není uspokojena. Celé situaci také příliš neprospívá fakt, že podmínky pro vstup soukromého sektoru na pole poskytování sociálních služeb jsou velmi nepřátelské. Tato studie je k dispozici na stránkách APSS a ke stažení níže. 

Je dostačující finanční spoluúčast klienta?
Dalším problémem, který byl také zmíněn, je velmi malá finanční účast klienta sociálních služeb a již několik let zastropovaná úhradová vyhláška, která vede ke stavu, ve kterém se stravovací i ubytovací služby v zařízeních sociální péče nacházejí. Uvolnění zastropované úhradové vyhlášky a zvýšení tzv. hotelových služeb zástupci Svazu v roce 2018 a 2019 několikrát, bohužel neúspěšně, projednávali s ministryní práce a sociálních věcí.

Nutné jsou systémové změny financování
Všichni přítomní se shodli na tom, že stát nejen že nemá plán, jak se vyrovnat s demografickými prognózami a tím, co nás čeká, ale nemá ani návrh na systémovou změnu financování, které v současné chvíli nejen že neumožňuje růst služeb, ale dokonce je několik let nedostatečné. Praxe je taková, že stát pouze pošle „nějaké peníze“ na poskytování sociálních služeb s plným vědomím, že je to částka nedostačující, nicméně s očekáváním, zda přijde reakce z území. Další finance se pak na základě nevole územně samosprávných celků a poskytovatelů sociálních služeb „někde“ hledají, aby mohlo dojít k dofinancování. Takový přístup, kdy víme, že nekonáme správně, ale doufáme, že následky nenastanou, se v teorii práva označuje za nedbalost. Zástupci měst a obcí, které jsou také poskytovateli sociálních služeb, takový přístup považují za hazard a experimentování s nejpotřebnějšími. Není správné, aby se kraje, obce a města a poskytovatelé sociálních služeb každý rok stresovali a unavovali bojem o to, co by měli získat v základu. Každoroční tahanice o finance a neustálé vyjednávání totiž jen vede k další nestabilitě sociálního systému. Poskytovatelé sociálních služeb mají v roce 2019 finance pouze do října a již v tuto chvíli je jasné, že stát bude muset dofinancovat celé dvě miliardy korun.

A kde brát na investice?
Kromě výše uvedeného, tedy financování výkonu sociálních služeb, je také nedostatečný objem financí určených na investice, konkrétně v investičním programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb, kde objem financí nedosahuje ani půl miliardy korun. Tuto částku lze použít na výstavbu maximálně dvou domovů pro seniory, případně na vybavení malého počtu pečovatelských služeb a denních stacionářů. Pokud však nebudeme investovat do rozvoje sociálních služeb, nebudeme schopni uspokojit poptávku, která nás v nejbližších letech čeká. Především díky studii APSS a přednášce docenta Průši byla na Fóru představena čísla, která přítomné detailně seznámila s demografickými výhledy nejen z pohledu stárnutí obyvatelstva, ale také z pohledu dostatku lůžek a kapacit. Z předneseného vyplynulo, že do deseti či patnácti let dojde ke kolapsu sociálních služeb, a proto by bylo správné se změnou systému začít zabývat již dnes, neboť až problém opravdu nastane, bude již pozdě. Není možné zastavit rozvoj služeb a jejich poskytování držet ve finančním nedostatku, zvlášť když zde není alternativní řešení, návrh na systémovou změnu a podmínky pro vstup soukromého sektoru jsou více než nepřátelské. 

Zodpovědnost má stát
Hlavní představitelé Fóra investorů v sociálních službách na tiskové konferenci vyzvali vládu k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 a také k odpovědnému chování k síti služeb dlouhodobé péče a sociálních služeb, za kterou vláda nese odpovědnost. 

Na Fóru dále vystoupila Ing. Marie Bílková, ředitelka odboru státního rozpočtu Ministerstva financí, MUDr. Milan Cabrnoch, MBA, z CEVRO Institutu, Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury, z. s., Mgr. Taťána Plecháčková, specialista klientských služeb sociálního bankovnictví z České spořitelny, a. s. a Ing. Michal Tesař specializující se na poradenství při nákupech a prodejích byznysů, financování a budování veřejné infrastruktury z NEWTON Business Development, a. s.

 
Jako základní opatření pro rozvoj sociálních služeb v ČR ve smyslu přípravy na probíhající změny, ale i tvorbu dostatečných kapacit i pro současné seniory vyzývá APSS Ministerstvo práce a sociálních věcí k:

1. Zásadnímu navýšení investičního programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb tak, aby umožnil rozvoj nových kapacit sociálních služeb zejména pro seniory (pobytové, ambulantní, terénní).

2. Centrální koordinační funkci budování kapacit sociálních služeb a reformě financování tak, aby systém financování sociálních služeb reagoval na zvyšující se poptávku.

3. Odstranění regulačních mechanismů u soukromých poskytovatelů sociálních služeb, kteří nedostávají žádné státní dotace (po vzoru západoevropských zemí, ale i oblasti zdravotnictví a školství v ČR).

Mgr. Jindra Tužilová
legislativní a právní sekce Kanceláře Svazu
článek byl otištěn v časopise INS 2/2019
foto: Mgr. Veronika Hotová 

 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 11:30-12:45

Výbor městských částí a obvodů statutárních měst a hlavního města Prahy

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje