Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

22.11.2018 16:05

MPSV vyhlásilo nové výzvy za více než čtvrt miliardy z Operačního programu zaměstnanost

MPSV vyhlásilo nové výzvy za více než čtvrt miliardy z Operačního programu zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvolnilo z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dalších 150 milionů korun. O dotaci z těchto prostředků mohou prostřednictvím Výzvy č. 95 žádat organizace na projekty, které pomáhají lidem s duševním onemocněním, poskytovatelé domácí hospicové péče či tzv. neformální pečovatelé. Celkově je skrze nově vyhlášené výzvy MPSV pro žadatele připraveno více než čtvrt miliardy korun.
 
V oblasti pomoci duševně nemocným jde především o aktivity, které umožní klientům žít ve svém přirozeném prostředí bez nutnosti hospitalizace v ústavech, což je i v souladu s trendy ve vyspělých zemích a hlavní myšlenkou plánované psychiatrické reformy. Patří sem i zapojení tzv. peer konzultantů, tedy lidí, kteří mají s nemocí osobní zkušenost a jsou schopni ji předávat dál. Příkladem dobré praxe může být třeba již dříve podpořený projekt OPZ Podaná ruka Centra Anabell, které pomáhá lidem trpícím mentální anorexií a bulimií. Právě zdejší klienti velmi oceňovali zapojení bývalých pacientů, kteří úspěšně prošli celým procesem komplikované léčby těchto poruch příjmu potravy, jež jsou pro lidi bez osobní zkušenosti často nepochopitelné. Tyto peer konzultanty umožnily centru zaměstnat právě prostředky, které uvolnilo MPSV prostřednictvím OPZ.
 
Výzvu lze využít také za účelem financování projektů zaměřených na osoby ohrožené látkovými i nelátkovými závislostmi nebo na prevenci a řešení předluženosti. Oprávněnými žadateli jsou městské části hl. m. Prahy, neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty. Na jeden projekt je možné získat jeden až deset milionů korun. Žádosti je možné podávat do 28. února 2019.
 
Nové výzvy za čtvrt miliardy korun
Kromě výzvy č. 095 byly aktuálně vyhlášeny další tři výzvy, ve kterých je pro žadatele připraveno celkem 265 milionů korun. Výzva č. 076 je zaměřena na podporu inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny (tisková zpráva MPSV); výzva č. 059 je určena pro projekty z oblasti mezinárodní mobility a sociálního začleňování znevýhodněné mládeže a výzva č. 083 cílí na nová řešení sociálních problémů (bezdomovectví, závislosti aj). Veškeré podrobnosti o výzvách včetně podmínek pro získání dotace naleznete na webu Evropského sociálního fondu:

Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže
Platnost do: 31. 1. 2019 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2018 10:00
Alokace v Kč: 55 000 000

https://www.esfcr.cz/vyzva-059-opz

 

Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny
Platnost do: 15. 3. 2019 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 1. 2019 12:00
Alokace v Kč: 160 000 000

www.esfcr.cz/vyzva-076-opz

 

Nová řešení pro tíživé sociální problémy
Platnost do: 30. 9. 2019 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2018 10:00
Alokace v Kč: 50 000 000

https://www.esfcr.cz/vyzva-083-opz

 

Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)
Platnost do: 28. 2. 2019 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2018 08:00
Alokace v Kč: 150 000 000

https://www.esfcr.cz/vyzva-095-opz

Dalším dotačním programem, který byl v nedávné době vyhlášen je „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2019. Předkládání projektů bude probíhat prostřednictvím webové aplikace OK služby - senior. Aplikace byla zpřístupněna od 1. 11. 2018, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. 11. 2018 včetně.

https://www.mpsv.cz/cs/34474

MPSV očekává vyhlášení dotačního titulu na sociální práci do konce tohoto roku, nicméně bude záležet na úpravě informačního systému atp. Zároveň nepůjde o specifický dotační titul k sociální práci v sociálním bydlení, ale dotační titul obecně určený na sociální práci. 

Zároveň MPSV plánuje vyhlášení výzvy v rámci OP Zaměstnanost na realizaci přístupu k sociálnímu bydlení housing first, tato výzva by měla být vyhlášena 3. 12. 2018.

 

zdroj:MPSV
zpracovala Mgr. Jindra Tužilová (JT)
obrázek: pixabay/nattanan23

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje