Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

19.02.2018 00:11

Kniha "Česko, země hojnosti tradic, zážitků a příležitostí"

Na jaře roku 2018 finalizuje příprava reprezentativní knihy ke 100 letům republiky s názvem „ČESKO, země hojnosti tradic, zážitků a příležitostí“, jejímž editorem a vydavatelem je Wine&Art. Hlavními partnery jsou CzechTourism a Svaz měst a obcí ČR. Tato publikace vzniká v partnerství se státem, sociálními partnery a dalšími důležitými státními, regionálními i oborovými institucemi na oslavu sta let naší republiky. Kniha je primárně určena pro export a bude distribuována přes zastoupení naší republiky v zahraničí a sociální partnery do celého světa.
 
Kniha bude systematicky dělena podle krajů, kdy v samostatných čtrnácti kapitolách bude prezentována příroda, architektura, umění, značky, legendy a unikáty. Tyto kapitoly budou graficky a autorsky jednotné díky expertním skupinám autorů textů. Přesahy a doplňující informace spojené s kontakty, dostupností a turistickým komfortem budou umístěné na webu knihy s odkazy (QR kódy). 
 
V současné chvíli máte možnost zapojit se do přípravy a realizace knihy vašimi podněty na unikáty, legendy/osobnosti a také významné značky, případně umělecká díla, která by z vašeho pohledu neměla v knize chybět (více informací na druhé straně). Hlavně však můžete otevřít prostor pro vytvoření nových kontaktů tradičním, či mezinárodně uznávaným institucím, firmám a výrobkům z vašeho regionu.
 
Dále je zde možnost, po schválení ediční radou, doplnit publikaci o samostatně vložený limitovaný odkaz na Vaše město a případně svazek obcí či mikroregion. Knihu, která nepůjde do běžné distribuce, si díky hlavnímu partnerství budete moci objednat nejen pro své potřeby, ale také  pro Vaše partnery a zaměstnance. 
 
Po sto letech existence republiky se nabízí možnost se neopakovatelně zapsat do historie a sdělit našim spoluobčanům, ale hlavně čtenářům z celého světa, čím se naše republika může pochlubit, co skvělého zde bylo za sto let vytvořeno a jak jsme se postarali o odkaz našich otců. Proč stojí za to do České republiky, a hlavně do jednotlivých (mikro)regionů přijet, ať už za turistickými zážitky, nebo s cílem zde spolupracovat v rámci vědy či obchodu, anebo si zde jen najít přátele se kterými lze sdílet společné zájmy.
 
Za vaše připomínky k obsahu kapitol – umění, značky, legendy a unikáty – budeme velice vděční, jedná se totiž o reprezentaci vašeho města, obce či kraje, proto bychom vám rádi dali prostor k vyjádření a účasti na projektu. 
 
Návrhy, prosím, zasílejte nejpozději do 31. 3. 2018 na adresu: zemehojnosti@vinoaumeni.cz. 
 
Stejný kontakt můžete využít pro objednání knihy či vložení kapitoly navíc o vašem městě nebo mikroregionu.
 
Anotace knihy:
  • Rozsah knihy – cca 270 stran, formát V8, jazyková mutace – Čj/ Aj, jednota grafické a fotografické podoby
  • Bonusové výtisky s investičními známkami
  • Udělená záštita Předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Radka Vondráčka
  • Hlavní partnerství: CzechTourism, Svaz měst a obcí ČR
  • Partnerství dalších institucí: MMR (CzT), MK (NPÚ), MŽP, MZE, MPO a sociální partneři, ČMKBK, AURIXA
  • Představení projektu: 8.2.2018 Tisková konference
  • Tisk knihy: srpen 2018
  • Představení hotové knihy: 7.9.2018 Klementinum
  • Plánovaný termín křtu: říjen 2018
  • Distribuce: na objednání
 

 Jindra Tužilová, SMO ČR

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje