Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bezpečnost

21.02.2019 09:52

Výpadek centrální databáze administrace zakázek NEN

K situaci s vypadlým systémem NEN sdělila výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková: „Od účastníka našeho Krajského setkání v Jihlavě jsme se dozvěděli o vypadlém systému NEN, tedy centrální databázi/administraci zakázek, a že to znamená, že některé zadávací dokumenty zakázek za poslední měsíc a půl jsou nepřístupné. Je to pro nás úplně nová zpráva, nicméně Svaz ji samozřejmě začal okamžitě řešit a jeho zástupci připravují výzvu pro ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o řešení celé situace, a to zejména negativních dopadů do probíhajících zadávacích řízení. Zaměříme se i na možnou finanční újmu a její kompenzaci obcím a obnovu a zajištění dalšího bezpečného provozu.

Stanovisko ministerstva pro místní rozvoj: „Velmi nás mrzí nastalá situace, která byla způsobena sadou lidských pochybení na straně provozovatele. Pracovníci NEN průběžně kontaktují každého zadavatele a řeší s ním každou dotčenou zakázku. Již od víkendu NEN běží v bezpečném provozu - tj. zadavatelé jej mohou využívat pro nové veřejné zakázky.“

Další informace naleznete zde: https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Provozni-udalost-NEN.

Odpovědi MMR k nastalé situaci
V současnosti víme o cca 50 veřejných zakázkách dotčených provozní událostí, v hodnotě několika desítek milionů Kč, které budou muset být znovu vyhlášeny. Nicméně důvodem pro jejich zrušení a opětné vypsání nemusí být pouze provozní událost NEN. Někteří zadavatelé rušili zakázky i z jiných důvodů (žádná nabídka, atd.).
• Bude možné tato data obnovit, nebo je bude nutné do systému zadat znovu? Nedisponuje provozovatel Tesco SW nějakou zálohou?
V současnosti stále probíhají práce na obnově dat. Vedle toho se připravuje řešení pro případné ruční znovuvložení dat do systému.
• Můžete nějak specifikovat technický problém, ke kterému v systému došlo?
Došlo k porušení pracovních postupů na straně provozovatele. Pracovník nerealizoval správu infrastruktury tak, jak je uloženo.
• Jaké důsledky vyvodíte vůči provozovateli NEN?
V současné době probíhá detailní právní posouzení nastalé situace, a to jak z pohledu smluvních sankcí, tak další spolupráce.
• Zvažujete kompenzace pro dotčené zadavatele?
V současné době probíhá detailní právní posouzení nastalé situace, a to jak z pohledu smluvních sankcí, tak i případných kompenzací. Každá takováto případná žádost o náhradu škody bude ze strany MMR posouzena a v návaznosti na výsledek posouzení se učiní další kroky. V rámci smlouvy s provozovatelem NEN je ustanoven tzv. „regres škody“, tj. v případě nutnosti uhradit vzniklou škodu bude MMR toto vyžadovat po provozovateli NEN.

Bližší informace nejsme schopni poskytnout, a to jak z důvodu toho, že NEN je kategorizován jako tzv. „kritická informační infrastruktura“ dle zákona o kybernetické bezpečnosti, tak z důvodu případných budoucích právních sporů.

 

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje