Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 985
NE NE 157
NEVÍM NEVÍM 159

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starosti starostů aneb jak se žije našim starostům v Čechách a na Moravě

Staráme se o všechny

První mezi měšťany                                                                                                                                               

Nedávno jsem vedl zajímavý rozhovor se starosty našich partnerských měst německého Neckargemündu a rakouského Zwettlu o rozdílném pojetí výkonu funkce starosty u nás, v Německu a v Rakousku. Nejen rozdílný naturel našich občanů, různé společenské podmínky, historické souvislosti a ekonomická situace jsou značně rozdílné.  Rozdílný je výklad pojmu starosta. Zatímco v češtině je název starosta obecně odvozován od slova „starat se“ (i když to není správně, neboť ten výklad je původně od slova stařešina), tak německý výraz znamená volně přeloženo (Bürgemeister) první mezi měšťany. A od tohoto se také tvoří rozdílné pojetí výkonu funkce radostí a starostí našich starostek a starostů.

Důležité je nenechat se odradit                                                                                                                   

Vykonávám funkci starosty města Jindřichův Hradec třetí volební období a v předchozích zaměstnáních jsem měl možnost porovnat práci ve státní správě, na krajském úřadu a nyní v samosprávě města. Základní rozdíl je podle mého v prostředí, kde se při výkonu funkce pohybujeme. Jako „statutár“ ve státní správě jsem tak jako každý občas brmlal, ale měl jsem stanovené celkem jasné mantinely jak v pravomocech, tak i v odpovědnosti. Na krajském úřadě byla práce jakési kombinace státní správy a samosprávy. V práci starosty mi jistě kolegyně i kolegové dají za pravdu, že není úplně jasná hranice výkladu některých práv a povinností, a tak si mnohdy nejsme jistí, zda se pohybujeme ještě na té správné straně. Anebo se té zodpovědnosti lekneme a budeme práci starosty vykonávat přísně alibisticky. Pak jsme na pozici starosty jen do počtu.  Ale abych nebyl v úvodu jen pesimistický. Každý z nás nějak začínal a měl představy čeho chce dosáhnout. Všichni však časem pochopí, že ne vše se hned podaří realizovat, ale je důležité nenechat se odradit a jít za svými představami podle kterých vás voliči zvolili a proměnit sliby ve skutky.

Když se dnes ohlédnu na dobu svých začátků, tak bych asi mnoho neměnil.

Rozhodující je celkový výsledek                                                                                                                      

Otevřená radnice, informovanost veřejnosti, rychlé a pravdivé odpovědi na všechny dotazy. Jasná pravidla pro dotační programy a poskytování podpor pro spolky a organizace, průhlednost a otevřenost při zadávání veřejných zakázek. Aktivizace činnosti osadních výborů v místních částech a práce komisí rady a výborů zastupitelstva. To bylo asi nejdůležitější. Splněním těchto slibů se podařilo lidi přesvědčit, že opravdu přinášíme změnu. Nedělám si iluzi, že nám všichni tleskali. Ale rozhodující byl celkový výsledek. Důležité také bylo, přestat si hrát na koalici a opozici, ale jednat a přesvědčovat všechny, kteří mají zájem něco pro město udělat.

Město žije                                                                                                                                                           

Dlouhodobě udržet pro naše obyvatele na velmi přijatelné úrovni ceny vody, odpadů, topení a ostatních přímých poplatků. Ty se od roku 2011 v podstatě nezměnily a dnes patří mezi nejnižší v Jihočeském kraji. Hospodařit s rozvahou a veřejné prostředky utrácet tak, jako to dělají v zodpovědných rodinách. Nebát se ale investovat do budoucnosti. Za posledních 6 let máme nevyšší hodnocení v ekonomice a hospodaření s finančními prostředky. To o něčem svědčí. Tradičně nízkou platovou úroveň ve východním koutu Jihočeského kraje jsme se snažili zmírnit nízkým zatížením našich občanů a nabídnout jim spousty kultury a sportu za přijatelné ceny, nebo zcela zdarma. V oblasti cestovního ruchu jsme začali tím, že jedna zpoplatněná předzahrádka v době sezony byla nahrazena možností bezplatného užívání pozemků města. Dnes máme evidovaných 53 předzahrádek a město žije.

Staráme se o všechny                                                                                                                                              

Školství je naší výkladní skříní. Školy i školky jsou rekonstruované, pokrýváme už 5 let požadavky na umístění dětí ve školkách, a nyní stavíme další pavilon. Nabízíme místa ve školce i lidem z okolních obcí, kteří dojíždějí do města za prací.

Po našem nástupu na radnici jsme s hrůzou zjistili, že město nemá v podstatě žádné pozemky pro vlastní rozvoj a podporu podnikání. Po metrech i větších celcích jsme postupně pozemky nakupovali a dnes můžeme nabídnout prostory nejen pro průmyslovou výrobu, ale máme konečně prostor i pro bytovou výstavbu. Bez dostatečného počtu nájemních bytů nelze dělat dobře ani sociální práci a je neustále nutné mít na paměti, že mezi námi žije sousta lidí, kteří potřebují pomoc. A to je podle mého názoru jeden z hlavních úkolů města. Starat se o všechny, nejen o ty úspěšné.

 

Po několika letech ve službě jsem postupně dospěl ke zkušenostem, které si v závěru dovolím shrnout do jakéhosi desatera:

Hlavně se z té funkce nepodělat a nemyslet si o sobě, že jsem nejchytřejší

Naslouchat lidem, snažit se je přesvědčit o svém názoru, ale nebát se přijmout názor jiný, když je lepší. Být slušný a komunikativní.

Podmínka nezkorumpovatelnosti je podmínkou základní

Nebát se hájit zájmy města na všech úrovních

Mít vize, ale každodenní chod úřadu řešit technokraticky

Dokázat vysvětlit občanům rozdíly mezi krátkodobými a strategickými záměry, hájit zájem většiny obyvatel

Dodržovat pravidla

Nehledět na osobní volno

Být rozumný hospodář

Mít sociální cítění

Přeji všem starostkám a starostům mnoho úspěchů a spokojenosti z v dobře odvedené práce.

 

 
 

Naše akce


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

Naši partneři

 

Kalendář

22. května 2019 17:00-18:30

Komora měst

Clarion Congress Hotel Ostrava
 
23. - 24. května 2019

XVII. sněm

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 09:00-10:00

Komora obcí

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 11:00-12:00

Rada Svazu

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 12:00-13:00

Předsednictvo Svazu

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje