Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Otázky a odpovědi k projektu

OTÁZKY/ODPOVĚDI K NOVÉMU DODATKU KE SMLOUVĚ – POVĚŘENEC/SPECIALISTA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  OTÁZKY A ODPOVĚDI

K DODATKU SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

 

1)        Jakou právní formou se DSO zapojí a mohou získat příspěvek na novou pozici Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů? 

Jedná se o dodatek stávající smlouvy (která již může být upravena dodatkem k zapojení do veřejných zakázek a/nebo dodatkem navyšujícím příspěvek).

2)        Musíme uzavřít dodatek smlouvy?

Nikoli. Pokud nechcete GDPR řešit přes CSS, tak nemusíte dodatek uzavírat, není to povinné. V případě, že neuzavřete dodatek, platí pro Vás uzavřená stávající smlouva. 

3)        Dotkne se uzavření dodatku nastavené udržitelnosti? Jak je to s ostatními ustanoveními stávající smlouvy?

Záležitosti, které nejsou řešeny daným dodatkem, zůstávají nadále stejné jako doposud a nemění se.

Uzavření dodatku tedy nic nemění na základních parametrech udržitelnosti tak, jak je nastavena nyní ve smlouvě, tzn.  minimálně jeden pracovní úvazek (40 hodin týdně) od 1. července 2019 do 31. července 2020.  

4)        Je možné úvazek Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů rozdělit?

Ano, lze ho rozdělit na dvě části, kdy minimálně jedna část musí být obsazena zaměstnancem působícím na pozici Manažer CSS, Specialista pro rozvoj mikroregionu nebo Specialista na veřejné zakázky. Úvazek je možné dělit těmito způsoby: 

a)      0,1 (pracovní doba 4 hodiny týdně) + 0,3 (pracovní doba 12 hodin týdně) nebo

b)      0,2 + 0,2 (tj. pracovní doba 8 hodin týdně)

V případě, že se úvazek nebude dělit a zůstane celý úvazek 0,4 jedné osobě, pak přicházejí v úvahu tyto možnosti: 

a) Zaměstnání nového zaměstnance na 0,4 úvazku.

b) Pokud má současný zaměstnanec na pozici Specialista na veřejné zakázky nebo Specialista pro rozvoj mikroregionu zkrácený úvazek (max. 0,9), lze mu přidělit i 0,4 úvazku Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů.

Připomínáme, že i nadále platí pravidlo, že maximální úvazek jednoho zaměstnance může v rámci projektu činit až 1,3.

5)        Poskytne Svaz vzor pracovní smlouvy na úvazek Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů? 

Ano, Svaz takovou vzorovou smlouvu vytvořil. Tento vzor Vám na žádost poskytne příslušný expert na komunikaci s DSO.

6)        Do kdy má být pozice Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů obsazena?

Tato pozice má být obsazena do 30. září 2018, přičemž budeme akceptovat i nástupy k 1. 10. 2018 za předpokladu uzavřené pracovní smlouvy v termínu. 

7)        Jak to bude s financováním po uzavření dodatku?

Měsíční příspěvek Svazu na mzdu Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů bude činit až 14.640,- Kč (superhrubá mzda). Tento příspěvek je možné čerpat od nástupu Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů až do 30. 6. 2019.

Příspěvek na pozici  Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů lze čerpat až od data uzavření (podpisu) dodatku ke smlouvě ve výši reálně zúčtovaných superhrubých mezd doložených výplatními páskami nebo mzdovými listy.

Princip fakturace dílčí spoluúčastí zůstává stejný jako doposud. Fakturováno bude kvartálně. Výše fakturované částky se nemění.

Stávající předfinancování DSO se po uzavření dodatku a zapojení nové pozice nebude navyšovat.

8)        Jak se uzavření dodatku dotkne současného nastavení vykazovaných aktivit? 

CSS je povinné uskutečnit a zaevidovat ve sledovaném období minimálně 20 aktivit nad počet doposud stanovený. U nových 20 aktivit se CSS primárně zaměří na problematiku ochrany osobních údajů a související aspekty. Jakékoli další aktivity nad rámec tohoto plnění se samozřejmě započítávají do celkového počtu aktivit CSS. Aktivity z oblasti ochrany osobních údajů se počítají mezi odborné aktivity. Prvním kontrolovaným obdobím je třetí kvartál 2018, tedy červenec až září 2018.

Minimální počty aktivit:

a)      CSS bez dodatků: 120 aktivit celkem, z toho min. 60 aktivit odborných

b)      CSS se Specialistou na veřejné zakázky, ale bez Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů: 150 aktivit celkem, z toho min. 75 aktivit odborných

c)      CSS bez Specialisty na veřejné zakázky, ale s Pověřencem/Specialistou pro ochranu osobních údajů: 140 aktivit celkem, z toho min. 70 aktivit odborných

d)      CSS zaměstnávající Specialistu na veřejné zakázky i Specialistu/Pověřence pro ochranu osobních údajů: 170 aktivit celkem, z toho min. 85 aktivit odborných

 9)        Jsme povinni absolvovat školení?

Ano, zaměstnanci na pozici Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů absolvují Povinné vstupní školení v rozsahu 10 studijních hodin formou e-learningu a dále jsou povinni absolvovat i všechna vypsaná školení k tématům ochrany osobních údajů, ať již prezenční či distanční formou. Zároveň jsou povinni jako všichni ostatní zaměstnanci CSS absolvovat tematická setkání a závěrečné setkání projektu.

10)    Kolik kreditů za absolvování průběžného vzdělávání musí získat Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních?

Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů musí celkem za dobu projektu získat min. 120 kreditů. 

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje