Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XX. CFK

13.11.2017 12:48

Projev předsedy Svazu na XX. CFK

Vážení představitelé moci zákonodárné, senátoři a poslanci, vážení zástupci moci výkonné, paní ministryně, pane ministře, pane předsedo Českomoravské konfederace odborových Svazů, další vzácní hosté, milé kolegyně a kolegové, dámy a pánové,

dovolte mi na úvod tlumočit srdečné pozdravy od pana prezidenta Miloše Zemana a pana předsedy Andreje Babiše.

Dámy a pánové, buďte co nejsrdečněji vítáni na Celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí České republiky. Toto tradiční setkání primátorek, starostek, primátorů a starostů se zástupci státu se koná již po 20. Je to důkaz toho, že nejde pouze o konferenci, kde je hlavním cílem podepsat prezenční listinu nebo si udělat selfie, aby facebook či EU byly spokojeny. Tady se debatuje, inspiruje, přesvědčuje a tvoří. A dokonce si úkoly z tohoto sálu odnáší i ministři. Minule jsem apeloval na premiéra Sobotku a vicepremiéra Babiše, aby se snažili být nám ku pomoci. A tou největší pomocí, že by bylo, pokud by nedělali už vůbec nic. Až na jednu výjimku, a tou tehdy byla změna rozpočtového určení daní. Po roce můžeme konstatovat, že náš apel splnili, ovšem jak už to tak bývá, tak na půl.

Otevřeně se hodí poděkovat za změnu koeficientu u DPH, a tím zvýšení objemu sdílených daní. Ovšem naše radost, že konečně budou peníze na financování věcí, které jsme museli léta odkládat, vzala brzy za své. Volby, ten katalyzátor věcí milých i truchlivých, rozpoutal bouřlivou reakci. Žel Bohu ne ve sklenici vody. Zvýšení RUDu se stalo zaklínadlem pro masivní škrty národních dotací pro obce a města a argumentem pro navýšení platů zaměstnanců v samosprávách, a to bez kompenzace. A tak z vítězství starostů nad odborem územních rozpočtů Ministerstva financí se stalo vítězství Pyrrhovo.

Tvoří se nová vláda. Sluší se na tomto místě stávajícím ministrům poděkovat, a to ne pouze ze zdvořilosti. Život, ani ten ve veřejné správě, není černobílý. Podařila se společně řada dobrých věcí. Od financování agendy opatrovnictví, přes dobrovolný systém sociálního bydlení a dotace na opravy místních komunikací až právě ke změně RUDu. Dále pak také limitace náhrady škody zastupitele jako u zaměstnanců, zavedení výjimky z plateb pro komunikace za jejich vynětí ze zemědělského půdního fondu, podpora konceptu meziobecní spolupráce s využitím evropských fondů či rozumná podoba nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Přesto řada věcí zůstala nedořešena. Nepodařily se odstranit duplicity kontrol, což byl slib z programového prohlášení vlády, probíhalo nesystémové zvyšování platů zaměstnanců ve veřejné správě, dále pak docházelo k nevydávání nebo komplikovanému vydávání majetku státu obcím a městům na veřejně prospěšné stavby a zařízení. A v poslední době se potýkáme s nesmyslným majetkovým přiznáním starostů, místostarostů a radních od 1. 9. 2017 či nejasným a nadbytečným registrem smluv.

Svaz měst a obcí musí být od počátku aktivnější a důslednější v prosazování svých zájmů. Musí nás být nejen vidět a slyšet, ale především musí náš věcný názor být nezpochybnitelný zásadní a akceptovaný.

Základními stavebními kameny státu jsou obce. Stát není řízen pouze ministerstvy a parlamentem. Je skrze územní samosprávu spravován právě zastupitelstvy obcí, měst a také krajů. Je naprosto zcestná a chybná úvaha, že pokud samosprávám naložíme nové povinnosti nebo jim dáme nové finanční závazky, že se to státu nedotkne. Ano, možná v daném roce z hlediska státní kasy. Ale obce přichází o peníze na opravy a rozvoj.

Je to stejné jako na lodi. Kapitán zavelí, jídlo budou dostávat pouze cestující na palubě. Ti dělníci v podpalubí, ať se o sebe postarají. Zdánlivě, nějakou dobu nepůjde nic poznat. Na palubě se bude veselit, zatímco dole bez zraků veřejnosti se strádá. Pozná se to, až za nějakou dobu, až se loď zastaví. Až nebude kým dopravit rozčarované cestující - tedy občany -  a posádku horních pater - tedy vládu a parlament - bezpečně do přístavu.

Starostové nikdy nebyli tak nezodpovědní, že by už při náznaku strádání revoltovali a přestali pádlovat. Vždy se snažíme trpělivě vysvětlovat a na příkladech s věcnými argumenty ukazovat výhodu našich řešení a oprávněnost našich požadavků. Donekonečna to ale nejde. Naposled tedy uděláme tlustou čáru a budeme hledat s novou vládou partnerství a dialog.

Prvním úkolem je změna v systému zveřejňování majetkových přiznání členů zastupitelstev. Nechápu, kde se v naší zemi bere ten hon na představitele obcí. Trestní oznámení jsou starostům rozdávány se stejnou rychlostí, jako přibývá lajků u statusů Andreje Babiše. A přesto devět z deseti podání končí odložením. Ten kydanec na osobnosti zproštěného však navždy zůstává. A k tomu nyní máme být oběti každodenní závisti, vydírání či dokonce objektem krádeží. Starostové v malých obcích nemají ochranku, nemají nákladné zabezpečovací a kamerové systémy. Předpokládám, že žijeme v demokratickém státě, kde fungují dozorové orgány. Nechť tedy vyplňujeme hloupé kolonky přiznání, ale ty ať jsou uloženy k nahlédnutí a potřebám orgánům kontrolním a činným v trestním řízení. Ne jakémukoliv kverulantovi, kterého má každá obec. Nebo je snad cílem znechutit či dokonce znemožnit občanovi zastávat pozice v orgánech měst a ty tak paralyzovat?

Ústava ČR musí obsahovat základní princip a povinnost státu, zaplatit těm, kterým na jejich bedra nakládá povinnosti. To, co je standardní od Prahy na západ. Není možné, abychom byli do nekonečna vystaveni na konci roku nutnosti hledat ve svém rozpočtu peníze na pokrytí rozhodnutí vlády či zákonodárců.

Milí představitelé vlády a parlamentu, jsme všichni na jedné lodi. Není možné si dělat naschvály nebo spolu nekomunikovat a nespolupracovat. Odnesli bychom to všichni. Zatím plujeme v klidných vodách se slunečným počasím. Ekonomika roste, nezaměstnanost je minimální, daňové příjmy jsou takové, o jakých se nám ani nesnilo. Ale to jednou skončí, stejně jako vyschnou evropské dotace. A pak všichni budeme muset k pádlům a vyhrabat se z toho marastu a doplout společně do klidného přístavu. Jak rychle a s jakými šrámy to zvládneme, bude záviset na tom, jak dobře, věcně a partnersky spolu budeme vycházet.

Přál bych si, aby i tato finanční konference dala dobrý základ a přinesla inspirativní podněty do konstruktivního a kolegiálního vztahu s novou vládou a parlamentem.

Vám všem, milí přítomní, přeji pevné zdraví, svěží mysl a pozitivního ducha.
 

František Lukl

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 11:30-12:45

Výbor městských částí a obvodů statutárních měst a hlavního města Prahy

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje