Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informovali o nás

Závěrečné neformální setkání starostů a místostarostů za obce v ORP Ostrov

S blížícím se koncem projektu meziobecní spolupráce v našem mikroregionu nadešel čas bilancovat činnost uplynulých dvou let.

 

Na setkání, které se konalo dne 15. 9. 2015 v malé zasedací místnosti ostrovského zámku, se na závěrečném neformálním setkání  realizačního týmu projektu s představiteli obcí sešli kupříkladu starostové a místostarostové Hroznětína, Velichova, Abertam, etc. Město Ostrov, které bylo nositelem projektu, jinak plně financovaného z dotací Sociálního fondu Evropské unie a v menší míře také Ministerstva práce a sociálních věcí, reprezentoval místostarosta pan Mgr. Libor Bílek. Setkání se rovněž za Svaz měst a obcí zúčastnil Ing. Radek Lövy, regionální koordinátor.

 

Diskuze se týkala navrhovaných mnohamiliónových úspor v oblasti odpadového hospodářství, které realizační tým však jako nosné téma meziobecní spolupráce zatím nedoporučil. Naopak v oblasti školství se chystají v našem ORP velké změny. Přítomní starostové informovali o momentální situaci v procesu schvalování záměru přistoupení jednotlivých obcí k projektu svazkové školy ve svých zastupitelstvech. Kupříkladu zastupitelstvo v Horní Blatné již přistoupení schválilo. Ostatní obce zastupitelstva k tomuto bodu zatím připravují. Projekt svazkové školy vyšel přímo z projektu meziobecní spolupráce a byl inspirován demografickými analýzami našeho týmu. Následně z iniciativy pana starosty Martina Malečka bylo rozhodnuto dát se právě touto cestou.

 

Podobná škola dnes již v Karlovarském kraji existuje a to v obcích Otovice, Sadov a Hájek a právě ona by se měla stát předlohou nové svazkové školy na území sdružení obcí Bystřice, kde by v budoucnu měly být sdruženy školy v Hroznětíně, Merklíně, Perninku, Abertamech a Horní Blatné a potencionálně v budoucnu možná škola v Potůčkách. Konkrétně to znamená, že v do ledna roku 2017 by tyto školy zanikly jako samostatné právní subjekty a spojily se v jeden subjekt spravovaný všemi obcemi společně. To by mělo za následek snížení provozních nákladů, které se pro menší horské obce stávají již neúnosně zatěžujícími. Projekt má rovněž přinést stabilizaci pracovních týmů škol. Čeho se však projekt svazkové školy nedotýká, je vlastní financování školních budov obcemi. Proto lze v budoucnu očekávat, že některé menší obce se budou školních budov zbavovat. V takovém případě by se následně přistoupilo k náhradnímu řešení pomocí svozových školních autobusů.

 

Je jistě jen potěšitelné, že zrovna v období tak složité a náročné transformace školství v našem mikroregionu se Město Ostrov rozhodlo pomoci zřízením samostatného odboru školství (opatření 0.1 Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018) a navýšením kapacit pracovníků (např. nová pozice koordinátora od ledna 2016, viz patření 2.1  Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018) zabývajících se oblastí základního školství v našem ORP při Městském úřadu v Ostrově. Konkrétně z požadavků Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018  vzešlé z projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov vyplývá, že problematika inkluze žáků ohrožených neúspěchem si po skončení tohoto projektu vzhledem k velké finanční náročnosti navrhovaných opatření vyžádá další meziobecní spolupráci v oblasti základního školství tak, aby nákladné cíle nastolené výše zmíněným projektem (např. logopedická a psychologická péče) byly dlouhodoběji udržitelné. Naopak v předškolním vzdělávání zcela zapadla myšlenka možné finanční participace okolních obcí na projektu tzv. “kontejnerové školky“, která by měla navýšit kapacitu předškolních zařízení v Ostrově a o níž bylo v loňském roce v rámci projektu rovněž jednáno. Idea byla tehdy taková, že by školka kromě ostrovských dětí sloužila rovněž dětem rodičů z Perninku, Hroznětína a Merklína, popřípadě jiných obcí, kteří by byli zaměstnáni na průmyslové zóně v Ostrově.

 

Dalším velkým tématem závěrečného setkání  starostů byla oblast turistického ruchu. Pan starosta Luboš Garay z Velichova informoval o stavu projektu vybudování nové části páteřní cyklostezky Karlovarského kraje v úseku Vojkovice - Stráž nad Ohří, který se po letech pohnul z místa, mimo jiné i díky naší intervenci. Milovníky cyklistiky jistě potěší, že realizace projektu by měla být hotova do konce příštího roku  a nová cyklostezka údolím Ohře by měla být i s napojením na cyklostezku směřující přes Klášterec do Kadaně k dispozici již v roce 2017. K témuž bodu přidal i starosta Hroznětína pan Martin Maleček informace o úpravě stávající stezky Ostrov- Hroznětín v části obce Bystřice. Dále rovněž informoval přítomné o  plánovaných cyklostezkách ve směru na Plešivec a jejich napojení na systém cyklostezek v Krušných horách. Bohužel jsou tyto cyklostezky stále jen ve stádiu příprav.

 

V dalším bodu týkajícím se cestovního ruchu se rozvinula velmi živá a emotivní debata k destinačnímu managementu. Tato oblast má stále ještě velké rezervy a současný stav sdružení Krušné hory západ o. s., které mělo destinační management regionu ve své náplni zatím příliš rozvoji turismu neprospívá. Během diskuze zazněly i názory zejména pana starosty Martina Malečka, ale i paní místostarostky Jany Rojovské z Abertam, že by destinační management měl být svěřen menší společnosti se záběrem zhruba v rozsahu ORP Ostrov. Tato invence však již do téměř hotových akčních plánů bohužel zahrnuta nebude.

 

Hotové akční plány s konkrétními opatřeními a návrhy projektu následně budou v měsíci říjnu distribuovány všem obcím v ORP Ostrov. Na závěr setkání hroznětínský starosta pan Martin Maleček připomněl, že zvýšená frekvence setkávání představitelů obcí v rámci našeho projektu výrazně napomohla i takovým projektům jako je integrovaná doprava mezi Hroznětínem a Ostrovem a jistě i mnoha dalším.

 

Mgr. Lukáš Hanzl, koordinátor projektu

 

Parlamentní listy, 22. 9. 2015 

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje